Yarı Zamanlı Öğretim Üyeleri

e-posta:
nazli.arikan@boun.edu.tr
Ph.D.
Ph.D:
Marmara Üniversitesi
e-posta:
ahmet.emel@tekfen.com.tr
Prof. Dr.
Ph.D:
İstanbul Üniversitesi
e-posta:
izzettinonder@yahoo.com
Ph.D.
Ph.D:
Catholic University
e-posta:
ahmetirfans@gmail.com
Doç. Dr.
Ph.D:
Wisconsin Üniversitesi
e-posta:
insan.tunali@boun.edu.tr
Ofis:
Natuk Birkan 214
Tel:
+90 212 359 7643
Ph.D.
Ph.D:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
e-posta:
ayhan.yuksel@alphatecht.com